Vad är det för fel på mig?

Marie-Louise Nilsson är präst och Alpha-inspiratör. Hon besvarar frågor kring Gud, tro och kyrkan. Skriv till Junia via post eller maila till info@junia.se. Märk hälsningen ”prästen”.

Det känns som att ”alla” ser igenom mig och fattar hur misslyckad jag är”. Vad är det för fel på mig?
/Sofia

Hej Sofia!

Stort tack för att du hörde av dig! Det krävs mod att dela med sig.
Du skriver att du känner dig dålig och misslyckad när du går från kyrkan. Jag blir ledsen för din skull. Jag hoppas att din kyrka är bra och har fokus på nåden och Jesus. Om den inte är det bör du uppsöka någon annan kyrka. Tyvärr finns det kyrkor som kan vara hårda och dömande, men de allra flesta är varma gemenskaper, fyllda av människor som vill leva nära Jesus och återspegla hans kärlek.

Du behöver inte vara en” bra” kristen, det räcker med att du är en kristen. Att vara en kristen handlar inte om vad du gör, utan om vad Jesus har gjort för dig. Han älskar dig och kommer aldrig att överge dig. Han älskar dig för den du är, inte för vad du gör, varse sig det är bra eller dåliga saker. Du är hans älskade barn.

Att vara en kristen handlar inte om vad du gör, utan om vad Jesus har gjort för dig. Han älskar dig och kommer aldrig att överge dig. Han älskar dig för den du är, inte för vad du gör, varse sig det är bra eller dåliga saker. Du är hans älskade barn.

Vi har så lätt för att lägga hela vår identitet i vad vi gör. Och när vi inte ”gör” rätt känner vi oss misslyckade. Bibeln visar på ett annat sätt att leva. Genom hela Bibeln visar Gud på att han älskar oss för dem vi är. Vi kan aldrig förtjäna hans kärlek, bara ta emot den. När du och jag har vår identitet i att vi är älskade, blir vi trygga och får en bra självkänsla. När jag vet att jag är älskad får jag också kraft att ge kärleken vidare.

Du är inte misslyckad i Guds ögon. Du är inget misstag. Låt Guds syn på dig få påverka dig mer än vad andra människor säger om dig.

Det är lätt att vara mer driven av skam och dålig självkänsla, än av Guds kärlek. Det kan vara en lång process att bli helad i sitt inre. För mig har själavård, att umgås med förebilder som lyfter mig och att varje dag hämta min identitet i vad Jesus säger om mig, hjälpt mig att släppa skam, skuld och prestation. Gud är verklig, Sofia, och hans kraft är verklig. Det finns en väg framåt för dig.

Sen vill jag uppmuntra dig att gå till en kristen gemenskap regelbundet. En kristen gemenskap behöver inte bara vara söndag förmiddag, om det är svårt för dig att komma iväg då. Det kan även vara en bönegrupp, hemgrupp eller en alphakurs. Vi behöver varandra för att stärkas i vår gudsrelation och träffa syskon i tron.

Jag ber om Guds rika välsignelse över ditt liv.

/Marie-Louise

Fråga Prästen publiceras här med tillstånd från tidskriften JUNIA.