Hur ska jag kunna släppa och förlåta?

Marie-Louise Nilsson är präst och Alpha-inspiratör. Hon besvarar frågor kring Gud, tro och kyrkan. Skriv till Junia via post eller maila till info@junia.se. Märk hälsningen ”prästen”.

Jag har så svårt att förlåta människor som har gjort mig illa eller inte inkluderat mig. Jag går och tänker och maler vad som hänt i tankarna och blir inte fri. Jag känner mig orättvist behandlad på många sätt. Hur ska jag kunna släppa och förlåta?
/Marianne

Kära Marianne!

Tack för att du delar med dig av ditt liv. När jag läser vad du har skrivit, känner jag verkligen med dig och blir ledsen för din skull. Jag vet att vi är många som brottas och kämpar med precis samma problem som du.

Det är svårt att förlåta när någon har gjort oss illa. Det är viktigt att komma ihåg att förlåtelse inte är detsamma som att säga att det som hände inte gjorde något, eller inte var så farligt. Förlåtelse kan bara ske när vi är ärliga med vad som gjorde ont, och genom att säga som det är. Och för många av oss är förlåtelse en process. Det tar tid. Och det är ett aktivt val. Jag väljer att sätta den andra människan fri, att inte anklaga längre. Kanske måste du upprepade gånger säga: ”Jag förlåter dig.”
Förlåtelse är helande och läkande. När vi väljer att inte förlåta, blir det ofta så att det är vi själva som blir fångna, inte den som har gjort oss illa. Det blir som du skriver Marianne: ”Jag maler vad som har hänt och blir inte fri”. När vi väljer att hålla fast vid sår och oförrätter, blir vi fångar i vår egen bitterhet. Jag kan möta människor som i hela sitt liv levt i skuggan av sår och bitterhet och som följd har deras liv blivit förkrympta.

”Hur ska jag kunna släppa och förlåta?” frågar du.
Kanske är första steget att vilja förlåta. Att se vad som behöver förlåtas och vara tydlig med det, genom att vara ärlig och varsam med sig själv. Att sätta ord på det som hände och som gjorde mig illa.
Har du möjlighet är det alltid bäst att prata med den som det berör. Men ibland går inte det, personen i fråga kanske inte lever längre eller så är det för infekterat. Då kan man tex skriva ner vad man vill säga eller tala ut vad man vill säga i rummet, fast personen ifråga inte är där. Det finns kraft i orden och när vi säger: ”Jag förlåter dig”, händer det något med oss och i oss.

Gud vill hjälpa dig att kunna förlåta. Han är den store läkaren som helar våra sår. Jesus vet hur svårt det kan vara.
När Jesus hänger på korset, uttalar han förlåtelsens ord över sina bödlar och folket som tittade på: ”Fader förlåt dem, de vet inte vad de gör” (Lukasevangeliet 23:34). Han vill hjälpa dig att gå in i en förlåtelseprocess.

Jesus kommer inte att överge dig eller fördöma dig. Han älskar dig och vill ditt bästa. Han vill göra dig fri och hjälpa dig att förlåta. Ta emot Hans hjälp.

Gud välsigne dig/ Marie-Louise

Fråga Prästen publiceras här med tillstånd från tidskriften JUNIA.