Turbinhuset i Västerås är en anläggning för produktion av elektricitet. Huset, som uppfördes 1891, är beläget mellan Västerås stadshus och Västerås slott och sägs vara en av anledningarna till att ASEA flyttade till Västerås.

Hösten 1995 inleddes arbetet med att åter ta Turbinhuset i kommersiell drift, vilket föranledde att fundamenten under huset förstärktes och två nya turbiner installerades vilket senare anslöts till det kommunala elnätet. Turbinhuset har idag en effekt på 110 kW. Samtidigt genomfördes en upprustning av själva museidelen, och med denna upprustning har en återkoppling gjorts till en viktig epok i Västerås och Sveriges historia. Allmänheten kan nu, genom ett besök i Turbinhuset, få en bild av de senaste hundra årens utveckling och få en förståelse för den betydelse som vattnet och elen har haft och fortfarande har.
(Text från Wikipedia)