Västerås slott är ett slott beläget i Västerås intill Svartåns mynning och var kungligt residens under Vasatiden. Slottet uppfördes under 1100-talet och blev ombyggt under Gustav Vasas regering 1540–1544. Slottet är idag residens för Landshövdingen i Västmanlands län.