Aseaströmmen är en skulptur gjord av Bengt-Göran Broström på Stora Torget i Västerås föreställande cyklande arbetare.
Skulpturen symboliserar två saker:

  • Mängden cyklister som åkte till och från Västerås stora industri Asea (numera ABB) vid skiftbytena.
  • Asea var ett elektrotekniskt företag som tillverkade produkter för generering, överföring och användning av elektrisk ström. (Text från Wikipedia)